Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Taryfikator mandatów | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Taryfikator mandatów 2016

Nowy taryfikator mandatów
A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator

Taryfikator mandatów w ruchu drogowym

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

Stan prawny: wrzesień 2023r.
Linki sponsorowane

Taryfikator mandatów 2012 - II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Lp. Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Grzywna w zł
A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe - Taryfikator
18. art. 90 lub art. 97
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150 zł
19. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100 zł
20. art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 16 ust. 6 250 zł
21. art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 100 zł

Przewożenie dziecka w pojeździe:

22. 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 150 zł
23. 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4
24. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa art. 45 ust. 2 pkt 3 100 zł
25. Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100 zł
26. Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego art. 45 ust. 2 pkt 3 100 zł
27. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150 zł
28. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem art. 45 ust. 2 pkt 1 200 zł
29. art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100 zł
30. art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150 zł
31. art. 97
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze art. 41 150 zł
32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego art. 55 ust. 1 300 zł
B) Włączanie się do ruchu - Taryfikator
33. art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 300 zł
34.
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 18 ust. 1 200 zł
35.
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200 zł
C) Prędkość i hamowanie - Taryfikator
36. art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 [1] do 50 zł
37. o 11-20 km/h 50 - 100 zł
38. o 21-30 km/h 100 - 200 zł
39. o 31-40 km/h 200 - 300 zł
40. o 41-50 km/h 300 - 400 zł
41. o 51 km/h i więcej 400 - 500 zł
42. art. 90
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2 100 - 300 zł
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 19 ust. 2 pkt 1 50 - 200 zł
44. art. 97
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200 zł
45. Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d zgodnie z lp. 36 - 41
D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - Taryfikator
46. art. 90 lub art. 97


Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4 200 - 400 zł
47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych art. 22 ust. 6 pkt 1 200 zł
48. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru art. 22 ust. 5 200 zł
49. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 2 150 zł
50. art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu art. 22 ust. 4 250 zł
E) Wymijanie, omijanie i cofanie - Taryfikator
51. art. 90 lub art. 97
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu art. 26 ust. 3 pkt 2 500 zł
52. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art. 28 ust. 3 pkt 4 250 zł
53. art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 50 - 200 zł
54. art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200 zł
F) Wyprzedzanie - Taryfikator
55. art. 97
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200 zł
56. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200 zł
  art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:    
57. 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu art. 24 ust. 1 pkt 1 250 zł
58. 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250 zł
59. art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 300 zł
60. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 300 zł
61. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300 zł
62. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300 zł
63. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu art. 24 ust. 2 - 5 200 zł
64. art. 90 lub art. 97 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust. 6 350 zł
65. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 zł
66. art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300 zł
G) Przecinanie się kierunków ruchu - Taryfikator
67. art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu art. 26 ust. 1 350 zł
68. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną art. 26 ust. 2 350 zł
69. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350 zł
70. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350 zł
71. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 27 ust. 3 350 zł
72. art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej art. 26 ust. 7 350 zł
73. Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300 zł
74. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 26 ust. 6 100 zł
75. art. 97
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 28 ust. 3 pkt 1 300 zł
76. Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 300 zł
77. art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3
250 zł
78. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł
79. Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 25 ust. 4 pkt 1 300 zł
H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - Taryfikator
80. art. 88 lub art. 90 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200 zł
81. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100 zł
82. art. 97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100 zł
83.
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100 zł
84. art. 90 lub art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 3 100 zł
I) Holowanie - Taryfikator
85. art. 97 Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem art. 31 ust. 1 pkt 3 250 zł
86. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe art. 31 ust. 1 pkt 6 250 zł
87. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach art. 31 ust. 2 pkt 1 250 zł
88. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony art. 31 ust. 2 pkt 2 250 zł
89. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250 zł
90. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. 31 ust. 2 pkt 4 250 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

91. 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100 zł
92. 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym art. 31 ust. 1 pkt 4 150 zł
93. 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150 zł
94. 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym art. 31 ust. 1 pkt 7
100 zł
95. 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł
J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt - Taryfikator
96. art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 33 ust. 2 50 zł
97. art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50 zł
98. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50 zł
99. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach art. 33 ust. 3 pkt 2 50 zł
100. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100 zł
101. Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150 zł
102. Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2 100 zł
103. Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50 zł
104. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100 zł
105. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3 100 zł
106. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek art. 34 ust. 5 pkt 4 50 zł
107. Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi art. 35 ust. 1 100 zł
108. Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować art. 35 ust. 2 50 zł
109. Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi art. 37 ust. 1 50 zł
110. Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt art. 37 ust. 2 pkt 1 50 zł
111. Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia art. 37 ust. 2 pkt 2 50 zł
112. Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach art. 37 ust. 4 pkt 1 50 zł
113. Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość art. 37 ust. 4 pkt 3 50 zł
114. Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50 zł
115. Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów art. 37 ust. 4 pkt 5 50 zł
116. art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią art. 46 ust. 3 50 zł
117. art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku art. 46 ust. 5 50 zł
118. art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5 50 zł
K) Autostrady i drogi ekspresowe - Taryfikator
119. art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300 zł
120. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300 zł
121. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone art. 45 ust. 1 pkt 4 250 zł
122. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 49 ust. 3 300 zł
123. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu art. 49 ust. 3 300 zł
124. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300 zł
L) Zatrzymanie i postój - Taryfikator
125. art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu art. 46 ust. 1 100 - 300 zł
126. Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego art. 47a 100 zł

Zatrzymywanie pojazdu:

127. 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1 300 zł
128. 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 100 - 300 zł
129. 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200 zł
130. 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię art. 49 ust. 1 pkt 4 100 zł
131. 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100 zł
132. 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania art. 49 ust. 1 pkt 6 100 zł
133. 7) przy lewej krawędzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100 zł
134. 8) na pasie między jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100 zł
135. 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości art. 49 ust. 1 pkt 9 100 zł
136. 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100 zł
137. 11) na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt 11 100 zł
138. art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150 zł
139. art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100 zł
140. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej art. 46 ust. 2 100 zł
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 46 ust. 3 150 - 300 zł
142. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100 zł
143. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu art. 49 ust. 2 pkt 2 100 zł
144. Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską art. 49 ust. 2 pkt 3 100 zł
145. Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4 100 zł
146. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 200 - 300 zł
M) Używanie świateł zewnętrznych - Taryfikator
147. art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 200 zł
148. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 lub 2 100 zł
149. Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej art. 51 ust. 6 100 zł
150. Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 200 zł
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 150 - 300 zł
152. art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200 zł
153. art. 90 lub art. 97
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych art. 51 ust. 5 100 zł
154. Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust. 3 100 zł
N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym - Taryfikator
155. art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300 zł
156. art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1 200 zł
157. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200 zł
158. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł
159. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50 zł
160. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100 zł
161. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 60 ust. 3 100 zł
162. art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 32 ust. 6 200 zł

art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

163. 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież art. 57 ust. 1 200 zł
164. 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone art. 57 ust. 3 50 zł
165. art. 90 3) kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200 zł
166. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby art. 58 ust. 1 200 zł
167. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych art. 58 ust. 2 200 zł
168. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200 zł
169. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 54 ust. 4 100 zł
170. art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50 zł
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300 zł
172. Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji art. 59 ust. 2 100 zł
173. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100 zł
174. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100 zł
O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep - Taryfikator
175. art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200 zł
176. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 100 zł
177. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 150 zł
178. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 61 ust. 4 200 zł
179. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5 150 zł
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 62 ust. 1 100 - 300 zł
P) Przewóz osób - Taryfikator
181. art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 100 - 300 zł
182. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 zł
183. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust. 3 100 zł
184. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 63 ust. 2 100 zł
185. Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50 zł
Do góry